Utklipp ifra Adressa

Adressa

Utklipp ifra Adressa av et intervju av min oldefar Ole Martin Dragvold