Arkiver


Treff 1 til 23 av 23

 #   Arkiv ID   Navn 
1 R26  
2 R14  
3 R15  
4 R16  
5 R17  
6 R18  
7 R19  
8 R20  
9 R23  
10 R13  
11 R12  
12 R9  
13 R7  
14 R5  
15 R3 Digitalarkivet -Skannede dokumenter 
16 R1 DIS-Treff 
17 R22 E-mail melding 
18 R6 Folketellinger 
19 R2 Fra diverse websider 
20 R4 Fødselsdagbok 
21 R11 Medlemsblad for Norsk Slektshistorisk Forening 
22 R25 Nasjonalbiblioteket 
23 R24 Thomas Laws